Chiropraxie is een discipline binnen de gezondheidszorg die zich voornamelijk toelegt op de diagnose, de behandeling en de preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, met in het bijzonder nek- en rugklachten.
Met zijn universitaire opleiding is de chiropractor gespecialiseerd in de behandeling van gewrichts-, spier-en aanverwante zenuwaandoeningen, vooral aan de wervelkolom en de omliggende gewrichten.
Bij de behandeling wordt de nadruk gelegd op manuele technieken, met name wervelzuil- en gewrichtsmanipulaties. Hiernaast worden ook allerhande andere technieken toegepast waarbij elke behandeling aangepast is aan de noden van iedere patiënt.

Waarom een chiropractor raadplegen?

Als chiropractor gaan wij op zoek naar de oorzaak van uw klacht. Dit is niet altijd de zone waar de pijn zich bevindt. Het kan best voorkomen dat u onze praktijk bezoekt met klachten in de nekregio, waarbij echter de oorzaak van uw klacht bijvoorbeeld te vinden is in de onderrug.

Wij zijn opgeleid om het lichaam te bekijken in zijn geheel, waarbij we regio's opsporen van mindere beweeglijkheid in uw wervelkolom of in de omliggende gewrichten.

Eerste Consultatie

Het eerste bezoek aan uw chiropractor begint met een uitgebreid vraaggesprek, waarbij verschillende vragen zullen worden gesteld over uw huidige klachten, uw algemene gezondheidstoestand en uw medische voorgeschiedenis.

Na het vraaggesprek volgt een lichamelijk onderzoek om de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Bij dit onderzoek gebeurt een grondige analyse van uw houding. Er wordt specifiek aandacht besteed aan het onderzoeken van de mobiliteit van uw rug en nek, alsook van de omliggende gewrichten en spieren. Ook worden neurologische en orthopedische testen uitgevoerd.

Indien u al beeldvorming (MRI, CT, Rx,...) of medische verslagen in uw bezit heeft, analyseer ik deze graag samen met u.
Daaropvolgend worden de klachten uitvoerig met de patiënt besproken, en kan u als patiënt bijkomende vragen stellen.

Indien blijkt dat verder onderzoek naar uw klachten noodzakelijk is, zal in overleg met uw huisarts een doorverwijzing worden besproken.

Behandeltechnieken

Elke behandeling wordt individueel aangepast aan wat elke patiënt nodig heeft.

Het belangrijkste aspect is het zoeken naar de oorzaak van de klacht.

Het doel van de behandeling is om het lichaam opnieuw optimaal te laten bewegen.
De focus ligt op het controleren en corrigeren van de beweeglijkheid van de gewrichten, die op hun beurt een effect hebben op de soepelheid van de spieren en op de zenuwbanen daaromheen, en dit zowel in de wervelkolom als in de omliggende gewrichten in het hele lichaam.

Vaak wordt gebruik gemaakt van een 'manipulatie' waarbij de mobiliteit en de functie van een gewricht opnieuw verbeterd wordt. Dit is een snelle, gerichte impuls die ook de omringende spieren ontspant rond dat gewricht zodat het gewricht opnieuw vrijer kan bewegen. Soms kan er bij deze manipulatie een 'ploppend' geluid voorkomen. Het geluid wordt veroorzaakt door gasmoleculen die als een luchtbel ontsnappen uit de gewrichtsvloeistof. De behandeling is meestal niet pijnlijk, maar kan soms nadien tijdelijk een stijfheidsgevoel veroorzaken in de omliggende spieren.

Sommige patiënten komen eerder in aanmerking voor zachtere technieken, met als doel het mobiliseren van de gewrichten en de wervelzuil. Er wordt eveneens aandacht geschonken aan technieken om verkrampte spieren meer mobiel te maken, alsook om verzwakte spieren weer te versterken in hun functie.

Preventie

Sommige patiënten komen in aanmerking voor een preventieve aanpak. Hierbij wordt niet gewacht tot de klachten/symptomen terugkeren, maar er wordt een preventieve check-up gedaan van de wervelkolom.
De focus ligt hierbij op het verbeteren van de algemene beweeglijkheid en optimale functie van uw gewrichten en spieren, dit staat dus los van de pijn.